De komende tijd zal ik hier korte samenvattingen geven van ‘technieken’ die ik leer op mijn opleiding. Let wel… ‘Technieken’ klinkt behoorlijk technisch en instrumenteel, maar ze werken omdat ze met gevoel voor de situatie gebruikt worden.

Doorvoelen

Bij doorvoelen begin je met het vertellen over een pijnlijke ervaring, van nu of uit het verleden. Kan uit je jeugd zijn. Dan ga ik proberen je deze ervaring zelf te laten voelen. Je brengt aandacht naar de plek in je lichaam waar je de ervaring, de emotie voelt. Ik begeleid je in dit voelen, dit dóórvoelen. In het vertrouwen dat onder pijnlijke ervaringen, nare gevoelens meestal een ‘vredige onderlaag van bewustzijn’ ligt. Het gevoel *daar* te zijn is enorm fijn, vredig, geeft ruimte.

Na het doorvoelen kan ik je -als je dat wilt- Reiki geven.

Byron Katie’s ‘The Work’

-verhaal volgt